งานสัมมนา “Thailand’s Customs Rules and Regulation: an Overview” วันที่ 15 สิงหาคม 2559

งานสัมมนา

“ Thailand’s Customs Rules and Regulation: an Overview”

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559  เวลา 9.30 น. – 17.00 น.

                                                                                  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

                  

                  

               นางจาง เพ้ย ตง ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจีน

                  

               นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนายการศูนย์บริการเพื่อการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิดงานสัมมนา

                  

นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร บรรยายในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดศุลกากร” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรและโอกาสที่จะเกิดการกระทำความผิดทางศุลกากรในกรณีต่างๆแก่นักลงทุนจีน 

                  

นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ กรมศุลกากร บรรยายในหัวข้อ “พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน” เพื่อให้ความรู้ด้านพิกัดศุลกากรแก่นักลงทุนจีน 

                  

บรรยากาศงานสัมมนา

                  

บรรยากาศงานสัมมนา

                  

บรรยากาศงานสัมมนา