กิจกรรมโรดโชว์ชักจูงการลงทุน ณ กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2559

กิจกรรมโรดโชว์ชักจูงการลงทุน ณ กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2559

        รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทหัวเหว่ย ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

      รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth”  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมผู่ตง แชงกรีลา นครเซี่ยงไฮ้

                                  บรรยากาศภายในงานสัมมนา “Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth”

          บรรยากาศการพบหารือรายบริษัทระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำของจีน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมผู่ตง แชงกรีลา นครเซี่ยงไฮ้