งานสัมมนา Thai – Chinese Business Forum 2015

งานสัมมนา Thai – Chinese Business Forum 2015

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

 

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand’s New Economic Policies”

 

  นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Councilor) กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา

 

 ผู้บริหารฝ่ายไทยและฝ่ายจีนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

                   บรรยากาศภายในงานสัมมนา