งานสัมมนา เรื่อง “มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้”

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว) ห้องวิภาวดี บอลรูม A ชั้นลอบบี้

นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิดงานสัมมนา ร่วมทั้งบรรยายในหัวข้อ

การสนับสนุนการลงทุนไทยในต่างประเทศ”

นายเกา เหวินควน (Mr. Gao Wenkuan) ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้”

นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอีซีไอ กรุ๊ป จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรายายในหัวข้อ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-จีน”

นายยุ่นตี จารุลักขณา ผู้จัดการภูมิภาคจีน กลุ่มเครือซีเมนต์ไทย บรรยายในหัวข้อ “ก้าวแรกในแดนมังกร”

ภาพร่วมงานสัมมนาเรื่อง “มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้”