ข่าวความเคลื่อนไหว
  • งานสัมมนา “Thailand’s Customs Rules and Regulation: an Overview” วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [อ่านต่อ]
  • กิจกรรมโรดโชว์ชักจูงการลงทุน ณ กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2559 [อ่านต่อ]
  • งานสัมมนา "โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างไทยและมณฑลซานตง" 8 พฤษภาคม 2559 [อ่านต่อ]
  • งานสัมมนา “BOI Policy Update: Moving Towards a New Engine of Growth” 11 มีนาคม 2559 [อ่านต่อ]
[Read More...]