ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำคณะนักธุรกิจไทย เดินทางไปมณฑลหูหนาน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำคณะนักธุรกิจไทยจำนวน 19 ราย เดินทางไปมณฑลหูหนาน เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-มณฑลหูหนาน ระหว่างวันที่ 4-9 พฤกษาคม 2557 และเมื่อวันที่ 5 พฤกษาคม2557 นางสาวอัจฉรินทร์ฯ นำคณะฝ่ายไทยเข้าพบหารือนาย เหอ เป้า เสียง รองผู้ว่าราชการมณฑลหูหนาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมณฑลหูหนานให้แน่นแฟ้นยิ่ง ขึ้น