โอกาสต้อนรับตัวแทนจากคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประเทศจีน

วันที่ 25 เมษายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประเทศจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการลงทุนด้านพลังงานในเชิงลึก