ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวสุนทรพจน์

นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัยที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาในหัวข้อ “การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนระหว่างไทย-หูหนาน” ที่นครฉางซาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557