กิจกรรมโร้ดโชว์เยือนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมโร้ดโชว์เยือนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2558

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางหิรัญญา สุจินัย ร่วมงานเสวนากับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนในงาน Round – table Dialogue between DPM Thailand and CEOs from China  วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ศาลาประชาชนกว่างซี เพื่อชักจูงการลงทุนจากจีนมายังไทย

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางหิรัญญา สุจินัยกล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand’s Investment Promotion Strategies ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2558 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์การลงทุนของไทย

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารจากประเทศอาเซียน ในงาน Investment Environment and Trade Facilitation Symposium วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ โรงแรมหนานหนิง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา