งานสัมมนา "2015 Hubei China – Thailand Investment & Trade Seminar"

2015 Hubei China – Thailand Investment & Trade Seminar

วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา

บรรยากาศภายในงานสัมมนา

นางดลพร อัชววรกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ บรรยายภาพรวมการลงทุนของจีนในไทยและสิทธิประโยชน์การลงทุนของบีโอไอ

บรรยากาศการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจีน