กิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน การพบปะนักธุรกิจจีนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557