งานสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ

งานสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ Shandong – Thailand Investment Promotion and Matchmaking Forum  วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องเอ็มเอสซี ฮอลล์ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจีน กล่าวเปิดงานสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจShandong – Thailand Investment Promotion and Matchmaking Forumที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

นางดลพร ชื่นชลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการบรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Investment Promoting Policies” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์การลงทุนของบีโอไอ

ผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารฝ่ายจีนประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองฝ่าย

บรรยากาศงานสัมมนา