กิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557

สปจ. ร่วมกับกรมการพาณิชย์ มณฑลฝูเจี้ยน จัดสัมมนา“ Thailand- Fujian Economic Cooperation and Investment Opportunities Seminar” ที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

นางสาวพาชื่น พรมงคล กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยะเหมิน ชี้แจงสถานะกราณ์ทางการเมืองของไทย

นางดลพร ชื่นชลพฤกษ์ บรรยายในหัวข้อ “Think ASEAN Investment Thailand” ในงานสัมมนา“ Thailand- Fujian Economic Cooperation and Investment Opportunities Seminar” ที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล กล่าวแนะนำบทบาทของ สปจ. และกิจกรรมสำคัญของ สปจ.