• [28 กุมภาพันธ์ 2563] สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563เอกสารแนบ
  • [24 มกราคม 2563] ข่าวเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2563เอกสารแนบ
  • [23 ธันวาคม 2562] สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำเดือน ธันวาคม 2562เอกสารแนบ
  • [30 พฤศจิกายน 2562] ข่าวเศรษฐกิจประจำเดือน พฤศจิกายน 2562เอกสารแนบ
  • [08 พฤศจิกายน 2562] ข่าวเศรษฐกิจ เดือนกันยายน 2562เอกสารแนบ
  • [31 ตุลาคม 2562] ข่าวเศรษฐกิจ เดือนตุลาคม2562เอกสารแนบ
  • [01 ตุลาคม 2562] ข่าวเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2562 เอกสารแนบ
  • [01 สิงหาคม 2562] ข่าวเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2562เอกสารแนบ
  • [12 กันยายน 2557] ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area) และผลกระทบต่อการลงทุนของจีนในไทยเอกสารแนบ
  • [11 กันยายน 2557] เส้นทางสายไหม คุนมั่นกงลู่ R3Aเอกสารแนบ