การต้อนรับ Mr. Yang Weiqun รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศจีน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ต้อนรับ Mr. Yang Weiqun รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศจีน (Deputy Director General of Department of Asian, Ministry of Commerce of the Peoples Republic of China) ในโอกาสที่ได้พาคณะราชการจากกรมเอเชีย กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศจีนมาศึกษาและประเมินความคืบหน้าการร่วมมือระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบความร่วมมือ “The Belt and Road Initiative (BRI) โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุนจีนในประเทศไทย