คณะนักธุรกิจจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้ต้อนรับนางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ กงสุล (เศรษฐกิจ) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสที่ได้พาคณะนักธุรกิจจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตรถยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การเกษตรกรรม การผลิตยาสมุนไพร การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้ต้อนรับนางจุฑาภรณ์ เฟิลแคร์ กงสุล (เศรษฐกิจ) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสที่ได้พาคณะนักธุรกิจจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตรถยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การเกษตรกรรม การผลิตยาสมุนไพร การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC