การต้อนรับ Mr. Yan Li รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ต้อนรับ Mr. Yan Li รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) ประจำมณฑลเจียงซู ในโอกาสที่ได้พาคณะราชการและนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซูเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ แผงโซล่าเซลล์ การประมงน้ำลึกและเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC