การนำคณะนักธุรกิจจีนจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี


วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 นางดลพร
 อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะนักธุรกิจจีนจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน เยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน รับทราบนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสิทธิประโยชน์ โดยศูนย์บริการลงทุน และเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-จีน จัดโดยกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี