การต้อนรับนายจาง กั๋วหวา รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานพร้อมคณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับนายจาง กั๋วหวา รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานพร้อมคณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะเดินทางให้ความสนใจเรื่องการสร้างความร่วมมือเชื่อมต่อทางด้านคมนาคม การค้า และการลงทุน ระหว่างไทย-จีน โดยขอให้ยูนนานเป็นประตูสู่ไทย และเชื่อมต่อไปยัง EEC

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับนายจาง กั๋วหวา รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานพร้อมคณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะเดินทางให้ความสนใจเรื่องการสร้างความร่วมมือเชื่อมต่อทางด้านคมนาคม การค้า และการลงทุน ระหว่างไทย-จีน โดยขอให้ยูนนานเป็นประตูสู่ไทย และเชื่อมต่อไปยัง EEC