ต้อนรับ Mr. Gao Yingxin ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร Bank of China (Hong Kong) พร้อมด้วย Mr. Li Feng BOC (Thailand) และคณะ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมนายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ต้อนรับ Mr. Gao Yingxin ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร Bank of China (Hong Kong) พร้อมด้วย Mr. Li Feng BOC (Thailand) และคณะ
ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน