การรับรองนายซั่ง ฝูหลิน (Mr.Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) วันที่ 6 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2561 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ให้การรับรองนายซั่ง ฝูหลิน (Mr.Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) ที่นำคณะนักลงทุนที่เป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำและข้างราชการระดับสูง เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2