การต้อนรับ Mr. Gao Yunlong รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce หรือ ACFIC) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมนางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ต้อนรับ Mr. Gao Yunlong รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce หรือ ACFIC) ที่นำคณะนักลงทุนที่เป็นประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACFIC เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย

โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจทั้งในจีนและในต่างประเทศ อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ธุรกิจการบิน ยางรถยนต์ การศึกษา และพลังงานทดแทน เข้ารับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC