การต้อนรับนางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสที่ได้พาคณะนักธุรกิจจากมณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้ต้อนรับนางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสที่ได้พาคณะนักธุรกิจจากมณฑลเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางยางรถยนต์ พลังงานทดแทน ยางรถยนต์ เกษตรกรรม และเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้กล่าวบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีน