การบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนในงาน Thai-Sichuan Cooperation Conference on Science and Technology Innovation วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้กล่าวบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนในงาน Thai-Sichuan Cooperation Conference on Science and Technology Innovation ในโอกาสที่คณะนักธุรกิจเสฉวนเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางรถยนต์ พลังงานทดแทน ยางรถยนต์ เกษตรกรรม และเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เป็นต้น