การต้อนรับ Mr. Liu Xiaojiang Vice Chairman CCPIT Shangdong Sub-council พร้อมคณะนักธุรกิจมณฑลซานตง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้การต้อนรับ Mr. Liu Xiaojiang Vice Chairman CCPIT Shangdong Sub-council พร้อมคณะนักธุรกิจมณฑลซานตง ในโอกาสที่ได้พาคณะเดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น