งานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” วันที่ 19 มีนาคม 2561

งานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights”

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ เมืองทองธานี

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย รับความท้าทายอย่างมั่นคง” ในงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” ณ เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand 4.0” พร้อมทั้งเครื่องมือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีนักลงทุนไทยและต่างชาติสนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน