งานสัมมนา "โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างไทยและมณฑลซานตง" 8 พฤษภาคม 2559

นางดลพร อัชววรกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ในงานสัมนา 

"โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างไทยและมณฑลซานตง"

ณ นครชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559

  
นางดลพร อัชววรกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ