คณะเจ้าหน้าที่ CCPIT ฉงชิ่ง นำคณะนักธุรกิจจากนครฉงชิ่งมาเยือนประเทศไทย

Immage 1

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

เป็นประธานในการรับคณะเจ้าหน้าที่จาก CCPIT ฉงชิ่ง ซึ่งนำคณะ

นักธุรกิจากนครฉงชิ่งมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

Image 2

นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน ถ่ายภาพร่วมกับ

คณะเจ้าหน้าที่และนักธุรกิจจากนครฉงชิ่ง