• [12 กันยายน 2557] ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Area) และผลกระทบต่อการลงทุนของจีนในไทยเอกสารแนบ
  • [11 กันยายน 2557] เส้นทางสายไหม คุนมั่นกงลู่ R3Aเอกสารแนบ