ข่าวความเคลื่อนไหว
  • การบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของสมาคม China Young Entrepreneur Association (CYEA) วันที่ 26 มีนาคม 2561 [อ่านต่อ]
  • งานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” วันที่ 19 มีนาคม 2561 [อ่านต่อ]
  • การบรรยายนโยบายและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนจีนของคณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) วันที่ 9 มีนาคม 2561 [อ่านต่อ]
  • งานสัมมนา “Thailand’s Customs Rules and Regulation: an Overview” วันที่ 15 สิงหาคม 2559 [อ่านต่อ]
[Read More...]